Tutkimusyksiköt

Innovatiiviset tutkimusyksiköt

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) on Suomen ensimmäinen ympäristösertifioitu yliopisto. LUT:lta valmistuu tohtoreita usealta eri alalta, mm. energia- ja ympäristötekniikan, sekä ohjelmistotekniikan tutkimusohjelmista. Huipputason poikkitieteellinen tutkimus takaa sen, että alueelle syntyy uusia innovaatioita.

LUT School of Energy Systemsin tutkimusaloja ovat energiatekniikka, sähkötekniikka, kestävyystutkimus ja konetekniikka. Tutkimus kattaa energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarvittavat tekniikat ja järjestelmät aina laitevalmistuksesta ja polttoaineista energian loppukäyttöön asti. Yksikön vahvuuksia ovat energiajärjestelmien systeemitason ymmärtäminen, koneiden ja laitteiden digitaalinen suunnittelu ja tuotanto sekä vaativat hitsatut metallirakenteet. Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on saada syvällinen järjestelmätason ymmärrys hiilivapaaseen energiajärjestelmään siirtymisestä ja sen taloudellisista, ympäristöllisistä, teknisistä ja kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä.

LUT School of Engineering Science erottuu kilpailijoistaan reaalielämän ongelmiin pohjautuvalla osaamisellaan. Yksikkö kehittää entistä turvallisempia, ekologisempia ja energiatehokkaampia tuotantotapoja sekä luo kustannustehokkaita ratkaisuja teollisuuteen ja sen eri tuotantovaiheisiin. Tutkimuksessa yhdistyvät tekniikka, luonnontieteet ja insinööriosaaminen. Niiden avulla ratkotaan globaaleja tulevaisuuden haasteita, kuten energian, veden ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä kehitetään uusia sovelluksia bio- ja lääketieteen, ympäristön suojelun, säätieteen ja digitaalisen median piirissä. Erotustekniikat ja tieteellinen laskenta ovat yksikön erityinen vahvuus. LUT:n erotustekniikan laboratorio on perustettu vuonna 1997. Laboratorion tarkoituksena on ymmärtää erotusmenetelmiä, uudistaa osaamista sekä kehittää uusia sovelluksia. Toimintaa kehitetään yhteistyön kautta.

Outotecin vedenpoistoon keskittyvä teknologiakeskus on avattu Lappeenrannassa vuonna 2015. Teknologiakeskuksessa kehitetään uusia tuotteita ja prosesseja nesteen ja kiintoaineen erotukseen ja raaka-aineiden uusiokäyttöön laitosten koko elinkaaren ajan. Outotecilla on laajan vedenpoistoratkaisujen tarjonnan lisäksi vahvaa prosessiosaamista ja kokemusta eri järjestelmien ja prosessinosien yhteensovittamisesta. Uudessa teknologiakeskuksessa yhtiö voi mallintaa ja optimoida asiakkaan prosesseja sekä liittää ne Outotecin teknologiaan ja siten merkittävästi tehostaa laitosten toimintaa koko niiden elinkaaren ajan.

Myös monilla muilla yrityksillä, kuten Fazerilla on tutkimuskeskus Lappeenrannassa.
 


Lappeenranta on yrittäjäystävällinen.

Petteri Malin
Paikallisjohtaja, Outotec Filters