Outotec

Outotec (Filters)

Kasvua yhteistyöllä alueen toimijoiden kanssa 

Teknologiayhtiö Outotecin Lappeenrannan toimipiste Outotec Filters on alkujaan perustettu 40 vuotta sitten. Toimipiste siirtyi Outotecille sen ostettua lappeenrantalaisen Laroxin liiketoiminnan ja tuoteportfolion 7 vuotta sitten. Lappeenrannan tehdas valmistaa muun muassa suodattimia kaivos- ja kemianteollisuuteen.  

Outotecin Lappeenrannan paikallisjohtaja Petteri Malin kertoo, että perustamisen jälkeen Outotec on laajentanut toimintaansa jatkuvasti. Yhtenä viimeisimpänä investointina alueelle on tullut tutkimuskeskus, joka on laajentanut mahdollisuuksia esimerkiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT:n kanssa toimimiseen. Tutkimuslaboratoriossa toteutetaan mm. suoritus- ja testauspalveluita asiakkaille, jotka ovat perustamassa uutta kaivosta.

”Teemme paljon yhteistyötä LUT:n erotustekniikan laboratorion kanssa. Jos on jotain, jota emme itse pysty tekemään, käytämme hyödyksi heidän osaamistaan”, Malin sanoo. ”Investointi tutkimuslaboratorioon tehtiin alun perin ajatellen LUT:n kanssa tehtävää yhteistyötä”, hän jatkaa.

Malinin mielestä Lappeenrannan vahvuuksia ovat erityisesti hyvä ja toimiva yhteistyö LUT:n ja Saimian kanssa sekä Lappeenrannan yrittäjäystävällisyys. Lisäksi hän mainitsee erinomaiset kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulta junalla. Outotecilla on paljon asiakkaita ympäri maailmaa, joten siksi hyvät kulkuyhteydet Lappeenrannasta esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentälle ovat erittäin tärkeitä. ”Lentoliikenteen lisääminen Lappeenrannan kentältä Euroopan solmukohtiin tekisi matkustamisen vielä entistäkin helpommaksi”, Malin mainitsee.

Outotec Filters palkkaa uusia työntekijöitä sekä ulkoisen, että sisäisen haun kautta. ”Opiskelijat ovat meille tärkeitä ja LUT:n ja Saimian kautta saamme kesäharjoittelijoita”, Malin kertoo. Outotec järjestää myös excursioita opiskelijoille. Lisäksi Pietarin yliopistolta käy toisinaan vierailijoita.

Outotec panostaa ahkerasti uusiin yhtiötä hyödyttäviin innovaatioihin. ”Meidän on jatkuvasti mietittävä ratkaisuja, jotta oma kannattavuutemme pysyy hyvänä”, Malin sanoo. ”Myös Lappeenrannassa olevien partnereiden olisi hyvä miettiä uusia ratkaisuja”, hän jatkaa. Yhteistyökumppanit alueella ovatkin tärkeitä Outotecille, joita ovat esimerkiksi suuret yhtiöt Flowrox, UPM Kymmene, Stora Enso ja Nordkalk. Lisäksi Outotecilla on Lappeenrannassa ja lähialueilla yhteistyökumppaneina runsaasti alihankintayrityksiä.

Tulevaisuudessa Outotec aikoo panostaa uusiin teknologioihin, kuten ennakoivaan kunnossapitoon sekä asiakkaiden laitteiden etävalvontaan. ”Myös 3D-printtauksesta on ollut alustavia suunnitelmia”, Malin kertoo ja mainitsee, että myös tässä asiassa käytetään hyödyksi LUT:n asiantuntemusta.