LCA-Consulting

LCA-Consulting

Kohti resurssitehokkaampaa yhteiskuntaa

LCA Consulting Oy toteuttaa projekteja, jotka parantavat yritysten ja yhteisöjen ympäristövaikutusten hallintaa.

– Tavoitteemme on parantaa asiakkaittemme ja sitä kautta koko yhteiskunnan resurssitehokkuutta. Se on myös EU:n tärkein ympäristötavoite, sanoo LCA Consulting Oy:n toimitusjohtaja, TkT Antti Niskanen.

LCA Consulting tarjoaa yrityksille ja yhteisöille liiketoiminnan kehittämispalveluja, joista suurin osa perustuu elinkaarimallintamiseen. – Käytämme akateemisen maailman menetelmiä ja työ- kaluja. Selvitämme niiden avulla asiakasyritystemme energia- ja materiaalivirtoja. Tavoitteena on vähentää virtojen aiheuttamia kustannuksia ja haitallisia ympäristövaikutuksia sekä ohjata jätevirrat hyötykäyttöön, kertoo Niskanen.

Tuotteiden ympäristövaikutusten arviointimenetelmään – Life Cycle Assesment – perustuvia elinkaari- ja resurssitehokkuusarviointeja tehdään pääasiassa suurille yrityksille ja julkiselle sektorille. Kohteena voi olla asiakkaan koko tuotanto tai vain osa siitä; esimerkiksi energia- tai jätehuolto. Mallinnus tai kustannuslaskenta perustuu ensisijaisesti asiakkaalta saatuun dataan, jota analysoidaan järjestelmällisesti ja puolueettomasti. Tulosten lisäksi LCA Consulting esittää vaihtoehtoja jatkotoimenpiteiksi.

Esimerkiksi alueellisen energiajärjestelmän mallinnuksella pystytään laskemaan järjestelmän energiantuotannon, energian siirtoverkon ja kulutuskohteiden nykytilan ympä- ristövaikutukset. Erilaisilla skenaarioilla voidaan puolestaan testata, miten alueellisten energiajärjestelmien kehitystoimenpiteitä kannattaa kohdistaa, jotta niiden vaikutukset olisivat mahdollisimman kustannustehokkaita. LCA Consultingin palveluvalikoimaan kuuluvat myös energiakatselmukset ja Uusiutuvan energian kuntakatselmukset.

Lisätietoja löytyy osoitteesta: www.lca-consulting.fi