Kaupungin edelläkävijyys

Lappeenranta on vihreän talouden edelläkävijä

Lappeenrannan seudulla on panostettu ennakkoluulottomasti kestävän kehityksen ratkaisuihin. Vihreä Lappeenranta on nostettu kaupungin strategiassa tärkeäksi tavoitteeksi niin asukkaiden viihtyisyyden kuin elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Lappeenrannan kaupunki on sitoutunut kunnianhimoisiin ympäristötavoitteisiin tarjoten vihreän energian ja ympäristöteknologian alojen yrityksille erinomaisen toimintaympäristön.

Lappeenranta on maailman ensimmäinen Ekoenergiakaupunki. Lappeenrannan kaupungin kiinteistöissä käytetään vain EKOenergia-merkittyä sähköä. Lisäksi WWF on valinnut Lappeenrannan vuoden 2014 Suomen ilmastopääkaupungiksi. Vuonna 2016 Lappeenranta on jälleen ainoana Suomen kaupunkina mukana finaalissa 44 muun maailman kaupungin joukossa.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) on edelläkävijä energia- ja ympäristöalan tutkimuksessa. LUT on Suomen suurin energia- ja ympäristöalan yliopisto ja lisäksi ainut ympäristösertifioitu yliopisto. LUT palkittiin kesällä 2013 maailmanlaajuisen Sustainable Campus Excellence Award -kilpailun Excellence in Campus -kategoriassa parhaana yliopistona. Palkinnot jaettiin kestävää kehitystä ja vihreää teknologiaa konkreettisti edistävien tekojen ja näyttöjen perusteella. Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä tutkimusta tekevien oppilaitosten kanssa. Tutkimusta hyödynnetään kaupungin kehittämisessä. Lappeenrannan energiasektorilla on investoitu voimakkaasti ympäristöystävälliseen energiantuotantoon. Lappeenrannassa sijaitsee mm. Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitos, joka tuottaa uusiutuvaa energiaa.

Lappeenranta liittyi suurimpana suomalaisena kaupunkina hiilineutraaleihin eli ns. Hinku-kuntiin. Tavoitteena on vähentää 80 % päästöistä vuoteen 2030 mennessä. Resurssiviisaiden edelläkävijäkaupunkien Fisu-verkostossa Lappeenranta tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Kaupungissa valmistellaan mm. jätteestä komposiittituotteita tuottavaa pilottilaitosta ja synteettistä uusiutuvaa metaania liikennepolttoaineeksi tuottavaa edelläkävijälaitosta. Wirma tuki Lappeenrannan uutta jätevesiratkaisua mm. tuomalla LUT:n kehittämiä ratkaisuja vertailuihin mukaan ja tuottamalla elinkaariarvoinnit eri jätevesivaihtoehdoista.

 


Visedon menestystä vauhdittavat paitsi ajankohtainen tuote myös merkittävät asiakkuudet ja oikea ajoitus

Kimmo Rauma
Toimitusjohtaja, Visedo Oy