Työvoima

Osaavaa työvoimaa

Lappeenranta on Kaakkois-Suomen teknologiakeskus, joka houkuttelee ICT-alan työvoimaa pääkaupunkiseudun lisäksi myös lähikaupungeista. Lappeenrannassa on n. 14 000 opiskelijaa, joista  n. 5700 opiskelee tekniikkaa ja kauppatieteitä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT). Alueella työskentelee yli 1200 diplomi-insinööriä.

LUT:sta valmistuu vuosittain n. 70 ICT-osaajaa. LUT:n tietotekniikan tutkimuksessa korostuu ohjelmistotuotanto, joka keskittyy ohjelmistoinnovaatioihin sekä ohjelmistotyön kehittämiseen ja tehostamiseen.

Saimaan ammattikorkeakoululla (Saimia) on pitkät perinteet it-insinöörien kouluttamisessa. Tällä hetkellä Saimia järjestää räätälöityä ohjelmisto-osaajien koulutusta yritysten tarpeiden mukaan. Saimaan ammattiopistosta (Sampo) valmistuu datanomeja.

Kaupunki panostaa koulutukseen

Lappeenrannan kaupunki ja ympäristökunnat ovat reagoineet ohjelmistoalan voimakkaaseen kasvuun. Yritykset, Wirma Lappeenranta, Saimia sekä LUT ovat käynnistäneet ohjelmistoalan täydennyskoulutuksen ICT-insinööreille ja muille sopivan taustakoulutuksen omaaville syksyllä 2016. Uuden koulutusmallin avulla kaupunki mahdollistaa yritysten kasvun ja helpottaa alueen työvoimatarpeita nopealla aikataululla. Tammikuussa 2017 on käynnistynyt yrityslähtöinen ohjelmistoalan koulutus, jolla turvataan alueen työvoiman omavaraisuus lähitulevaisuudessa.

LUT ja Saimia sijaitsevat samalla kampusalueella ja tekevät tiivistä yhteistyötä seudun yritysten kanssa mm. tutkimuksessa, opinnäytetöissä ja työharjoitteluissa. Yritykset voivat myös kouluttaa opiskelijoita pitämällä kursseja yliopistolla. Teknologiayhteisö alueella takaa sen, että yritykset pystyvät kehittämään toimintaansa myös yhdessä muiden alan yritysten kanssa.

Wirma auttaa yritystänne kartoittamaan mahdollisen koulutustarpeen sekä tukee sen toteuttamista yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Yhteisrekrytointikampanjoita

Kaupunki on yhdistänyt voimansa yritysten kanssa ja järjestää yrityksille yhteisrekrytointikampanjoita osaajien houkuttelemiseksi ICT- ja muille toimialoille. Yhteisrekryssä kootaan useamman yrityksen joukko ja tehdään markkinointiponnistuksia suuremmalla voimalla. Tämä on tuottanut hyviä tuloksia osaajien houkuttelussa.Mukana oleviin yrityksiin voit tutustua osoitteessa lappeenrantarekry.fi 

Edullista työvoimaa

Lappeenrannan seudulla yritys voi säästää työvoimakustannuksissa merkittävästi. Palkat seudulla ovat alhaisemmat kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vastaavissa ICT-alan tehtävissä. Tehdyn selvityksen perusteella yritys voi säästää palkkakuluissa jopa 800 €/kk/työntekijä. Seudulle sijoittuvan yrityksen vuosittaiset säästöt ovat huomattavia, etenkin jos yrityksellä on paljon henkilökuntaa.

Vetovoima-alueella valmistuu vuosittain yli 100 ohjelmistoalan osaajaa myös kolmesta muusta ammattikorkeakoulusta.


Heti ensitapaamisella tuntui, että tänne on hyvä tulla.

Jukka Tarkiainen
Toimitusjohtaja, LTC-Otso