Greenreality Network

Verkostosta kumppaneita ja näkyvyyttä

Greenreality Network on Etelä-Karjalassa yrityslähtöisesti toimiva energia- ja ympäristöalan verkosto, joka luo jäsenilleen sekä alueelle kasvua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Verkostoon kuuluu kymmeniä alueella toimivia energia- ja ympäristöalan yrityksiä, alueen kuntia sekä tutkimus- ja koulutuslaitoksia. Verkoston koordinaattorina toimii Lappeenrannan kaupungin yrityspalveluyksikkö Wirma. 

Greenreality Network

  • Lisää alueen näkyvyyttä energia- ja ympäristötekniikan keskuksena
  • Lisää paikallisten yritysten näkyvyyttä asiakkaiden, yhteistyötahojen ja tulevan työvoiman silmissä
  • Lisää yritysten verkostoitumista ja toimintaympäristön kehittämistä
  • Toimii testiympäristönä ja demonstroida kestävän kehityksen ympäristö- ja energiaratkaisuja ja niiden toimivuutta pohjoisissa olosuhteissa
  • Esitelee alueelle sijoittuvia huipputeknologiakohteita
  • Yhdistää ja verkottaa Greenreality Networkin LUTin Green Campus kokonaisuuden kanssa
  • Lisää energiaturismia alueella
  • Lisää alueen innovatiivisia investointeja


Visedon menestystä vauhdittavat paitsi ajankohtainen tuote myös merkittävät asiakkuudet ja oikea ajoitus

Kimmo Rauma
Toimitusjohtaja, Visedo Oy