Green Campus

LUT Green Campus

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Green Campuksen ajattelu- ja toimintamalli ilmentää yliopiston vihreitä arvoja ja vahvaa energiaosaamista sekä luo kestäviä ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Se on ainutlaatuinen tutkimus- ja opetusympäristö, jossa konkreettisesti käytetään yliopiston omia innovaatioita. LUT hyödyntää yliopiston poikkitieteellistä tutkimus- ja opetustoimintaa innovatiivisesti ympäristökuormituksemme pienentämiseksi. Ympäristönsuojeluun liittyvien toimien tasoa seurataan ja mitataan säännöllisesti ja kehitetään ympäristötoimintaa sitoumuksien mukaisesti. 

Green Campus ilmentää LUT:n vahvaa energiaosaamista ja uusiutuvien energialähteiden tutkimusta. Se tuo vihreät arvot ja energiatehokkuuden konkreettisesti esille Skinnarilan kampukselle. LUT:lla ei pelkästään tutkita vaan myös tuotetaan ja käytetään uusiutuvaa energiaa. Kampusalueelle on rakennettu muun muassa tuuli- ja aurinkovoimala, joiden tuottamaa sähköä käytetään paitsi tutkimukseen myös yliopiston sähköautojen ja sähköpolkupyörien lataamiseen.

Green Campus näyttää, miten tieteen, teknologian ja liiketoiminnan avulla voidaan ratkaista ekologisia ongelmia ja rakentaa kestävää maailmaa. Hiilijalanjälkimittarit ja energiankäytön seurantalaskurit tulevat kaikkien nähtäville. Green Campuksen vihreys ei näy pelkästään vihreissä arvoissa ja ympäristöä säästävissä sovelluksissa vaan myös yliopiston ympäristössä.

Green Campus sai kansainvälistä tunnustusta kesällä 2013 viemällä voiton maailmanlaajuisen Sustainable Campus Excellence Award -kilpailun kampus-sarjassa. Kilpailun finaalissa oli mukana yhteensä 16 yliopistoa ympäri maailmaa. Kilpailun järjesti kansainvälinen ISCN (International Sustainable Campus Network) –verkosto, jonka jäseniin lukeutuvat muun muassa Yale, MIT, Oxford, Stanford sekä Harvard. Suomesta LUT:n ohella verkostoon kuuluu Aalto-yliopisto.
 


Visedon menestystä vauhdittavat paitsi ajankohtainen tuote myös merkittävät asiakkuudet ja oikea ajoitus

Kimmo Rauma
Toimitusjohtaja, Visedo Oy