AINA HYVÄ BISNESSÄÄ.

 

Energia & Ympäristö

Suomen johtava energia- ja ympäristöteknologian kaupunki

Lappeenrannassa on panostettu ennakkoluulottomasti vihreisiin tekoihin. Lappeenranta on toiminut edelläkävijänä monissa kestävän kehityksen ratkaisuissa ja tehnyt aktiivisesti toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, jätteiden kierrättämiseksi ja vesistöjen kunnostamiseksi. Vihreä Lappeenranta on nostettu kaupungin strategiassa keskeiseksi tavoitteeksi niin asukkaiden viihtyisyyden kuin elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Tavoitteita tukee osaltaan myös alueella toimiva energia- ja ympäristöalan verkosto Greenreality Network.

Greenreality 

Greenreality on vihreää tulevaisuutta luova ajattelu- ja toimintamalli, johon Lappeenrannassa on sitouduttu. Se on ekologista ajattelua, vihreää tietoa, vastuullisia valintoja ja ennen kaikkea tekoja kestävän huomisen puolesta. Lappeenranta haluaa olla ympäristöä säästävän toiminnan mallikaupunki, joka tekee töitä etulinjassa kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi. Päämääränä on, että vuonna 2050 kaupungissa ei synny kaatopaikalle vietävää jätettä, kaupunki ei tuota ilmastopäästöjä eikä se ylikuluta. Maapallon resursseihin sopeutuvasta kaupungista hyötyvät niin asukkaat kuin yrityksetkin.

Lappeenranta tavoittelee uutta yritystoimintaa ja kasvua erityisesti uusiutuvan energian, kiertotalouden ja vesiteknologian aloilla. Yli 95 prosenttia Lappeenrannassa syntyvästä jätteestä hyödynnetään jo nyt ja jätteiden materiaalihyötykäyttö on huippuluokkaa. Lappeenrannan kaukolämmöstä yli 80 prosenttia tuotetaan biovoimalaitoksessa.

Lappeenranta siirtyi vuonna 2016 ensimmäisenä kuntana 100-prosenttisesti uusiutuvan sähkön käyttäjäksi. Aurinkosähkön tuotantoa edistetään muun muassa ostamalla kotitalouksilta ylijäämäsähköä ja asentamalla aurinkosähköä kaupungin omiin kiinteistöihin. Lappeenrannan alue onkin Suomen kärkeä asennetun aurinkosähkön määrässä.

40 % energia-alan tutkimuksesta Suomessa

Monet Lappeenrannan innovatiivisimmista yrityksistä ovat saaneet alkusysäyksen Skinnarilan Green Campuksella, joka valittiin maailman ympäristöystävällisimmäksi kampusalueeksi vuonna 2014. LUT on maamme merkittävin yliopistollinen energia- ja ympäristöalan kouluttaja ja tutkimuksen tuottaja. Jopa 40 % energia-alan tutkimuksesta tehdään LUT:ssa. Energia- ja ympäristöalan tutkimus on linkitetty vahvasti liiketalouteen ja kaikki toimialat läpäisevään digitalisaatioon. LUT:n Green Campus on tutkimus- ja opetusympäristö, jossa hyödynnetään yliopiston energiaosaamista ja innovaatioita. Alueella sijaitsevat mm. suuri aurinkovoimala sekä tuulivoimala, jotka tuottavat energiaa tutkimuksen lisäksi myös yliopiston sähköautojen, -skootterien ja -pyörien lataamiseen.

Myös alueen metsäteollisuus investoi merkittävästi energia- ja ympäristöalan innovaatioihin, kuten biopolttoaineisiin (UPM). 

 

 

 


Visedon menestystä vauhdittavat paitsi ajankohtainen tuote myös merkittävät asiakkuudet ja oikea ajoitus

Kimmo Rauma
Toimitusjohtaja, Visedo Oy